Asiakkaille


shutterstock_306793247shutterstock_112806718

ELPA osaamisvalmennuspalvelu on luotettava tapa hoitaa palveluvelvoitteet kerralla kuntoon

Me haluamme tehdä palveluvelvoitteen täyttämisen sinulle luotettavalla tavalla joten kerromme lisää!

ELPA palveluntuottajan palvelu on luotettava tapa hoitaa järjestämisvastuulain edellyttämät velvollisuudet kerralla kuntoon.

ELPA palveluverkostossa jokainen järjestämisluvan oikeutettu tuottaja on täyttänyt ELPA palvelun vähimmäisvaatimuksen European training union standardien ehdot.

Standardin vaatimukset on määritelty noudattamaan voimassa olevia lakeja ja hyvän ja laadukkaan palvelun tuottamisen ehtoja.

Lisätietoa 1

Yleiset palvelun tuottamisehdot turvaavat asiakkaille turvallisen palveluympäristön, palveluasiakkaan luotettavan tietojenkäsittelyn, hyväksytyt menetelmät, välineet ja tilat.

1. Palvelulinjoja koskevat vähimmäisvaatimukset turvaavat riittävät henkilömitoitukset, koulutetut ammattitaitoiset henkilöstönresurssit sekä palveluun nähden riittävät sisällöt.

2. Hyvällä valmennuskäytännöllä tarkoitetaan sitä palvelukäytäntöä, jota julkisen Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntoutuspalvelussa ja työhallinnon järjestämässä valmennuksessa sekä opetustoimen koulutuksessa yleisesti hyväksyttynä noudatetaan.

3. Asiakkaan ja tilaajan oikeus hyvään palveluun ja pyrkimys asiakkaan edunmukaisiin vaikuttavuustuloksiin tarkoitetaan sitä;

a. miten palvelu on vastannut odotuksiin nähden?

b. miten palvelusuunnitelmaan (PASU) asetetut tavoitteet on saavutettu?

c. mille tasolle valmennussuunnitelmassa (VOPS) on päästy?

d. miten arvioinneissa todetut palvelutarpeet on tyydytetty ja mihin ne jatkossa (JASU) johtaa

Lisätietoja ja tarkennuksia löydä kotisivun päävalikon OTK osaamistoimikunta kautta >lisätietoja 1 ja 2

Palvelurakenteet muuttuvat

Tuleva koulutusuudistus ja voimakkaat määrärahaleikkaukset lisäävät merkittävästi työnantajan koulutusvelvollisuutta, yhteiskuntavastuuta ja työnhakijan omaa valinnan vapautta. Se on myös haaste sekä mahdollisuus kouluttajille ja työnantajille ottaa uusia malleja käyttöön.

Tunnistettu rakennemuutos on havaittavissa myös työnantajapuolella, erityisesti rekrytoinnin ja henkilöstökoulutuksen osalta.

ELPA Osaamisvalmennus ja siitä suoritettava ammattikortti palveluympäristönä antaa työntekijälle ja työantajalle mahdollisuuden, jossa voidaan täyttää molempien tarpeet.

Lisätietoa 2

Tilaaja-tuottaja -periaate on julkishallinnon 2000-luvulla yleistynyt tapa tuottaa ulkoistamalla palveluita siten, ettei julkinen toimija palkkaa palvelun tuottajia vaan tilaa palvelut yksityisiltä palveluntuottajilta markkinahintaan tarjousten perusteella. Sama toistuu myös työnantajan puollella.

Suomen kunnissa ja julkisella sektorilla

Ulkoistaminen on yleistynyt Suomen kuntien toiminnassa voimakkaasti 2000-luvulla, ettei kunta palkkaa palvelun tuottajia, vaan ainoastaan tilaa palvelut yksityisiltä palveluntuottajilta markkinahintaan tarjousten perusteella. Menetelmän on katsottu lisäävän julkistenpalveluiden kustannustehokkuutta joista joissain on jopa 10%–30%:n kustannusero

Joissain kunnissa on ulkoistettu periaatteen avulla kokonaan tai miltei kokonaan työllistämispalvelut. Pienten kuntien ollessa kyseessä on mahdollista, että useampi kunta tilaa samalta tai samoilta tuottajilta alueellisesti tarvitsemansa palvelut. ELPA palveluverkosto on tähän erinomainen ratkaisu.

Kun haluat saada luotettavan palveluntuottajan, voit toimittaa meille pyynnön etsimme teille sopivan.

Ulkoistaminen on yleistynyt myös yrityssektorilla ja jatkuu voimakkaasti

Menestyneet kasvuyritykset ja erityisesti suuret palvelu- ja vähittäiskaupan ketjut ovat kaventaneet merkittävästi omaan roolia rekrytoinnissa ja henkilöstön koulutuksessa. Hyvin monessa yrityksessä nämä ovat siirtyneet ulkoisen palvelutuottajan hoidettavaksi. Tällöin myös asian hoitamiseen panostettu aikaa on siirtynyt varsinaisen liiketoiminnan pyörittämiseen.

ELPA osaamisvalmennus tarjoaa erinomaisen ja kokonaisvaltaisen kehittämisalusta em. palvelulle.

Voimme tarvittaessa räätälöidä erityisesti suurten yritysten tarpeisiin ja lähtökohtiin omat ELPA Ammattikortit ja palvelut, näin yritykset turvaavat osaavien ja motivoituneiden työntekijöiden saatavauuden jatkossa ja palvelut kattavat kerralla koko valtakunnan.

Kritiikkiä

Kritiikkiä periaatetta kohtaan ovat esittäneet muun muassa julkisella sektorilla työskentelevien ammattiliitot, joiden mielestä periaate saattaa johtaa tietyillä aloilla työ- ja palveluolojen heikentymiseen ja jopa sopimattomaan kilpailuun, mikäli palvelun tilaaja ei valvo tuottajaa riittävästi.

Omavalvonta takaa turvallisen ELPA palvelun, työnantaja tulevana palkanmaksajana määrittelee vähimmäisosaamisen tason.

Siksi olemmekin ELPA ammattikorttipalveluissa ja sen kehittämisessä panostaneet erityisesti

 • omavalvontaan ja sen toteuttamiseen
 • palvelun laadun seurantaan sekä jälkihoitoon
 • varmistaneet standardeilla tuottajien palvelun laadullisen tason
 • kiinnittäneet huomiota palveluhenkilöstön jaksamiseen

European training union valvoo ulkopuolisella puolueettomalla näkemyksellä ostajan (teidän) lisäksi palvelun toteutusta kentällä

 • suorittamalla auditointeja
 • järjestää henkilöstökoulutusta
 • kerää jatkuvaa palautetta
 • kiinnittää ja puutuu epäkohtiin heti
 • edellyttää nollatoleranssia päihteiden ja väkivallan suhteen

Tämän lisäksi asetetut ELPA standardit edellyttävät kaikilta palveluverkoston tuottajilta varatilanneohjeita, ennaltaehkäiseviä menettelyohjeita, epäkohtien kirjausta sekä poikkeamia korjaavia menettelyohjeita.

 

Omavalvonta, standardit takaa osallistujille ja yhteistyökumppaneille turvallisen ELPA palvelun

Yritykset ja työnantajat palkanmaksajina asettavat vaativuuden tason

 • henkilöstötarpeille osaamisen  ja laadun sekä vähimmäistason
 • tehtäväkohtaiset tiedolliset osaamisvaatimukset
 • tehtäväkohtaisen taidollisen tason työn tuottavuudelle
 • vähimmäisvaatimuksen työkykyisyydelle ja motivaatiolle

Jos olemme sinulle luottamuksen arvoinen, ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Pyydä tarjous täältä!