Työnhakijalle


PalveluavustajaSiivous

1 ELPA Ammattikorttien eri alojen harjoittelupaikoissa pääset perehtymään työtehtäviin yrityksissä.

Harjoittelupaikassa oppimasi ammattitaito on arvokas hakiessasi työpaikkaa.

 • yrityselämän erityisasiantuntijat antavat sinulle ohjausta ja tukea oikean työpaikan löytämisessä
 • uravalmentajat/mentorit auttavat sinua etenemään oman urapolkusi, omien kykyjesi ja elämäntilanteesi mukaan
 • työpaikkakouluttaja osaamisvalmentajana vastaa ohjauksestasi harjoittelupaikalla
1.1 Perustietoa ELPA Ammattikortti – koulutuksesta
 • palvelut on kehitetty erityisesti avustaviin tehtäviin, joista saat toimialakohtaista tietoa tämän palvelusivun ELPA Ammattikortit valikon kautta.
 • koulutusten alkamis- ja päättymisajankohdat sekä lisää käytännön tietoa saat alueesi ELPA palveluntuottajilta joiden yhteystiedot löydät tästä linkistä (tulossa).
 • palvelut tuotetaan asiakasnäkökulmalta tarkasteltuna henkilön elämäntilanteen, työkykyisyyden, terveydentilan ja yleisen toimintakykyisyyden mukaan eri palvelulinjavaihtoehtojen kautta. (lisätietoa palvelulinjoista löydät kohdasta 6 osaamisvalmennus)

2 Kenelle ELPA Ammattikortti sopii?

Työelämässä oleville, urapolkua hakeville ja uranvaihtoa harkitseville.

 • henkilökohtainen elämäntilanne ratkaisee sopivan koulutuksen
 • palvelutuottajat tarjoavat koulutuksen
 • onnistumiseen ja lopputulokseen vaikuttaa oma motivaatiosi, halusi ja sitoutumisesi
 • sinä valitset itsellesi sopivan koulutuksen

3 Miten palvelunaikaiset etuudet sinulle korvataan?

Koulutuksen aikaiset etuudet määräytyvät henkilökohtaisen tilanteesi mukaan.

3.1 Lisätietoa etuuksista

Oletko:

 • työtön työnhakija
 • kuntoutuksessa
 • eläkkeellä
 • kotouttamistoimenpiteessä
 • palkkatyössä
 • palkkatukityössä
 • työhönvalmennuksessa
 • työpajavalmennuksessa
 • rekrytointivalmennuksessa

 

 • Hyväksyttyjen henkilöiden etuus voidaan tarvittaessa räätälöidä henkilökohtaisesti. Lähtökohtana on palvelun kesto (6 – 11 kk) joka voi etuuspäätöksessä johtaa päätösten ketjuttamiseen tapauskohtaisesti.

Lisätietoa löytyy kohdasta > 4 ELPA Ammattikortin rahoitus

Valmennusoikeus

 • sinulla on palveluoikeus vasta sitten kun sinut on hyväksytty ja olet ilmoittanut ottavasi valmennuspaikan vastaan. Hyväksymisen ehtona on rahoituksen varmistuminen ja edellytyksenä on aina ennakkotietojen palauttaminen.

4 ELPA Ammattikortin rahoitus

ELPA Ammattikorttivalmennus on maksullista. Rahoitusta valmennuksen kustannuksiin voit hakea suoraan itse:

 • paikallisen TE – toimiston kautta
 • kunnan työllistämispalveluista vastaavilta
 • eläkevakuutusyhtiöltä
 • vakuutusyhtiöltä
 • työnantajaltasi

Monet palvelutuottajistamme järjestävät ELPA Ammattikorttien suorittamisen mahdollisuuden sisällyttäen sen omiin peruspalveluihin mm. kuntouttavaan työtoimintaan, kotouttamisvalmennukseen, sopeuttamisvalmennukseen, työpajavalmennukseen, Kelan hankkimaan mielenterveyskuntoutukseen, eläke- ja vakuutusyhtiöiden työhönvalmennukseen tai jopa oppisopimuspalveluun.

Selvittelyssä arvioidaan ennakkokyselyn ja tapaamisen yhteydessä sinun työkykyisyytesi, terveydentilasi, palvelutarveesi ja toimintakykysi.

4.1 ELPA Ammattikortti ja osaamisen hyväksiluku

Muualla suoritetut opinnot tai hankittu ammattitaito, jotka ovat opetussuunnitelman (VOPS) mukaisia, hyväksytään ammattikortin suorittamiseen.

Osaamista ja ammattitaitoa olet voinut hankkia oppilaitoksissa sekä työelämässä, järjestötoiminnassa, harrastuksissa ja vapaa-aikana.