OTK Toimikunta


shutterstock_155610551otk 3

Toimikunta hyväksyy ja asettaa ELPA palvelustandardit, ELPA ammattikortit sekä vahvistaa suorittajalta työelämälähtöisesti vaadittavan osaamisen (kriteerit) ja tehtävien hallinnan sekä tuottavuuden tason.

Osaamistoimikuntaan kuuluu pysyvät jäsenet sekä toimialakohtaisia asiantuntijajäseniä. Toimikunta kutsuu itselleen sihteerin.

Tällä hetkellä osaamistoimikunnan pysyvät jäsenet ovat:

FT Kari Viinisalo, puheenjohtaja

VM Arto Antman, pysyvä jäsen

FM, ekonomi Markku Kettunen, sihteeri.

Toimikunnan päätöskäsittelyssä vaihtuvina asiantuntijajäseninä ovat ko. osaamiskortin toimialan edustajat.

 
etu tyhjä

Yhteistyössä European training union ry


 

Lisätietoa 1, asiantuntijuus ja kokemus

Lisätietoa henkilöistä ja taustoista

 Kari Viinisalo, osaamistoimikunnan puheenjohtaja

Fil.tri, psykologi Kari Viinisalo toimi vuosina 1997 – 2013 Helsingin kaupungilla oppisopimusjohtajana, mistä tehtävästä hän jäi eläkkeelle. Aikaisemmin Viinisalo on toiminut mm. perheneuvolan johtajana ja erilaisissa henkilöstöhallinnon tehtävissä yksityisellä sektorilla.

 • hän on ollut mukana oppisopimuskoulutuksen valtakunnallisessa kehittämisessä
 • Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry:n toimittaman Osaaja –lehden päätoimittajana vuosina 2000 – 2012 sekä useiden opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmien jäsenenä.
 • Viinisalo on luennoinut ja kirjoittanut artikkeleita johtamisen ja oppisopimuskoulutuksen aloilta.
 • hän on toiminut myös työyhteisökonsulttina ja työnohjaajana yksityisissä yrityksissä sekä julkishallinnon organisaatioissa.

 

Markku Kettunen, osaamistoimikunnan sihteeri

FM, ekonomi Markku Kettunen on toiminut 10 vuotta fysiikan opettajana lukioissa ja Tampereen Teknillisessä Korkeakoulussa sekä Markkinointi-Instituutissa etäopettajana. Kirjoittanut talousmatematiikan oppikirjan.  Aamulehti – yhtymässä 10 vuotta vastuullaan Aamulehden myynti. 10 vuotta konsultoimassa vähittäiskaupan ketjuja.

 • lisäksi avustanut Oy Sinebrychoff Ab myynnin ja logistiikan kehittämisessä. Samalla suunnitellut ja toteuttanut jakelukuljettajien näyttötutkinnon.
 • suunnitellut ja toteuttanut yhdessä Autoalan Keskusliiton kanssa automyyjien valtakunnallisen näyttötutkinnon.
 • vuodesta 2002 ollut ensin teollisia elintarvikkeita maahantuovan yrityksen osakas ja toimitusjohtaja. Sen jälkeen vuodesta 2008 sosiaalisen yrityksen osakas ja toimitusjohtaja; yritys myytiin 2013.
 • vuodesta 2013 European Training Union ry toiminnanjohtaja vastuullaan Elpa-Ammattikortin toiminnan käynnistäminen.

 

Arto Antman, pysyvä jäsen

VM, Arto Antman on toiminut Helsingin kaupungin työvoimaosaston päällikkönä, henkilöstön kehittämisjohtajana, koulutus- ja kehittämiskeskuksen johtajana sekä henkilöstöpalveluyritys Seuren toimitusjohtajana.

 • lisäksi hän on toiminut Helsingin yliopiston koulutus- ja tutkimuskeskus Palmenian johtokunnan jäsenenä, Helsinki- Instituutin säätiön hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana sekä johtamisen erityisammattitutkinnon tutkintotoimikunnan jäsenenä.
 • Uudenmaan Liiton vuosien 2006-2008 työllisyyssrategian valmistelleen työryhmän puheenjohtaja.
 • Kunnallisen työmarkkinalaitoksen, Kuntien eläkevakuutuksen, Työturvallisuuskeskuksen ym. käyttämä asiantuntija ja luennoitsija johtamis-, henkilöstöstrategia- työsuojelu, työhyvinvointi- ja tuottavuuskysymyksissä
 • Arto Antman on myös kirjoittanut useita oppikirjoja työsuojelusta, johtamisesta ja tuottavuudesta
Lisätietoa 2, ELPA Standardit: osa 1.Yleinen, osa 2. Palvelulinjat, osa 3. Ammattikorttien ammatilliset osaamisen edellytykset - kritteerit
Osa 1. Yleiset palvelun tuottamisehdot

Turvaavat asiakkaille turvallisen palveluympäristön;

 • palveluasiakkaan luotettavan tietojen käsittelyn
 • hyväksytyt menetelmät
 • asianmukaiset välineet ja tilat
 • hyvän osaamisvalmennuksen palveluympäristön
Osa 2. Palvelulinjoja koskevat vähimmäisvaatimukset ja hyvät käytännöt

Turvaavat asiakkaan ja tilaajan oikeuden  hyvään ja oikea-aikaiseen palveluun, pyrkimys asiakkaan edunmukaisiin vaikuttavuustuloksiin tarkoitetaan sitä;

 • hyvällä osaamisvalmennuskäytännöllä tarkoitetaan sitä palvelukäytäntöä, jota julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntoutuspalvelussa ja työhallinnon järjestämässä valmennuksessa sekä opetustoimen koulutuksessa yleisesti hyväksyttynä noudatetaan.
 • hyvillä käytännöillä tarkoitetaan niitä resursseja, menetelmiä, välineellisiä ratkaisuja, millä vähimmäisvaatimukset täyttyy, osaamsvalmennus toteutuu

 

Osa 3. Ammattikorttien ammatilliset osaamisen edellytykset – kritteerit

Kuvaa, mitkä vähimmäisvaatimukset ELPA ammattikortin suorittajalta tiedollisesti ja taidollisesti edellytetään sekä mitkä osa-alueet alakohtaisesti yrittäjien ja työnantajien mielestä tulee hallita;

 • mitä osaamista henkilöltä alakohtaisesti edellytetään ja miten osaaminen kehittyy, miten osaaminen todetaan sekä tunnistetaan?
 • mitä tarkennettuja pääkohtia (VOPS TL 22)  ja niiden alakohtia osaamisvalmennukseen (VOPS TL 22.1) ja suunnitelmaan kuuluu?
 • mille osaamistasolle valmennussuunnitelmassa (VOPS) tulee edetä ja päästä?
 • miten osaamisen tunnustaminen konkreettisella tasolla havaitaan ja todetaan?

Tarkennetut standardit osat 1-2-3 on nähtävillä ”Palvelutuottajille” olevan valikon kautta ja saatavilla tulosteena ja pdf TL asiakirjana nähtäviksi palveluntuottajilta.

 

Lisätietoa 3, ELPA osaamisvalmennuksen palvelu- ja henkilöstömitoitus

Turvaavat riittävät henkilömitoitukset, koulutetut ammattitaitoiset henkilöstöresurssit sekä palveluun nähden riittävät toimitukset, sisällöt;

 • mitä toimenpiteitä, toimituksia osaamisvalmennuksen palveluun kuuluu, miten ne toteutetaan?
 • mitä  ja miten se on asiakkaan odotuksiin nähden toimitettava ?
 • miten palvelusuunnitelmaan (PASU) asetetut tavoitteet on asetettu ja  saavutettu?
 • mitä yrityskohtaisia osaamisalueita korosteaan ja miten ne valmentautujalle kohdistetaan?
 • millä ja miten tunnistaminen toteutuu, mille vaativuustasolle osaaminen, tieto ja taito on tunnistettu ja tunnustettu?
 • miten arvioinneissa todetut palvelutarpeet on tyydytetty ja mihin ne jatkossa (JASU) johtaa?

Tarkennetut menettelykuvaukset, TL palveluasiakirjat sekä dokumentoitavat raportit on nähtävillä ”Palvelutuottajille” olevan valikon kautta ja saatavilla tulosteena ja pdf asiakirjana nähtäviksi palveluntuottajilta

Lisätietoja: TL 11 Palvelumitoitus ja asiakirjaluettelo tulostettavissa palvelutuottajien sivuston kautta

Lisätietoa 4
[embeddoc url=”https://elpa.fi/wp-content/uploads/2016/01/www.sivut-2015-1.pptx” height=”650px” viewer=”microsoft”]