Järjestämislupa


HINTA 18,50 € / 12 kk (alv. 0 %)

ELPA Ammattikortin järjestämislupa oman alavalinnan mukaan.

Maksutapa kertamaksuna – 5 %

  • ei tutkintojen määrä tai muita paikkarajoituksia
  • Tuote- ja palvelumaksut määritellään oma lisenssivalinnan mukaan alk. 8,30 €/ kk.
 

ELPA OSAAMISVALMENNUS JA JÄRJESTÄMISOIKEUDET ©

Markkinaehtoisesti tai omaehtoisesti ammatillista koulutusta tai/ja rekrytointipalvelua tuottaville yhteisöille ja yrityksille, yleisesti TE – työllistämispalvelua tuottaville yksiköille sekä suurtyönantajille.

Kohderyhmänä ovat yleisesti asiakkaat, jotka tarvitsevat palvelun ohella yksilökohtaista kontaktipalvelua työmarkkinakelpoisuuden vahvistamiseksi. Asiakkailta puuttuu tutkinto tai osaamisen muu tunnustus, joka osaltaan estää työllistymisen. Yritysten rekrytoidut tai yleisesti työnhakijat joilta puuttuu tehtävään vaadittava osaaminen tai koulutus tai/ja näiden yhdistelmät

Palvelumuoto ja menetelmä:

ELPA Osaamisvalmennus toteutetaan integroituna mm. Työvoimapoliittisella koulutuksella, rekrytointi koulutuksella, uudelleen koulutuksella tai yrityksen omaehtoisella koulutuksella tai koulutussopimuksella osana virallista tutkintoa.

  • kuntoutukseen, työharjoitteluun tai/ja työkokeiluun, työhönvalmennukseen, työllistämiseen ja työllisyydenhoitoon, palkkatyöhön yhdistettynä.

TUOTE- JA PALVELUSISÄLLÖT ©

Valmiit alakohtaiset ISBN -rekisteröidyt valmennusopetusohjelmat. Palvelulomakkeet ja asiakirjat, prosessikuvaukset ELPA Osaamisvalmennuksen palvelusuunnitteluun sekä toteutukseen. Vapaasti valittavissa ELPA Ammattikortit, valinnan mukaisen opetussuunnitelman, välineet arviointiin sekä todistukset. Palveluohjelman päätteeksi osaamisen tunnustuksen, ECVET pisteytetyn todistuksen näyttöä ja toimitusmaksua vastaan. Lisäksi tukipalveluna tarjoamme tuotannonohjauksen palvelun toimittamiseen, mitoitukseen sekä osaamisen tunnistamiseen.

Materiaalitoimitus: sopimuksen allekirjoituksesta 10 pv sisällä vuosimaksun 1. maksuerää vastaan. Vuosimaksu sisältää ELPA ISBN 978-952-7184-00-4 materiaalit ja TL 606. oikeudet palvelun käynnistämiseen.

Lisätietoa: ELPA Ammattikortti järjestämislupavalinnoista > Ammattikortit

European training union ry:n OTK:n § päätös hyväksytyistä tutkinnoista ja ECVET –pisteytyksistä sekä ISBN asiakirjarekistereistä.