Kuntoutusvalmennusohjelma TL 802.1



HINTA 400 € / 12 kk (alv. 0 %)

Maksuehto alk. 33,33 € / kk ja a’ 18,50 € / ELPA Ammattikorttiala > järjestämislupa. Maksutapa kertamaksuna – 5 %

  • Tuote- ja palvelumaksut määritellään oma valinnan mukaan alk. 8,30 €/ kk.

Käyttömaksut kk: 4,25 € / o.t.p josta laskutus jälkikäteen 1 kk toteutuman mukaan 14 pv


 

ELPA OSAAMISVALMENNUS JA JÄRJESTÄMISOIKEUDET (TL 802.1)

Kunnille, erityisesti Työpajoille, Työkeskuksille, Ohjaamoille, kolmannen sektorin palveluntuottajille sekä ammatillista kuntoutusta tai/ja SOTE -palvelua tuottaville yhteisöille ja yrityksille.

Erityisesti palveluyksiköille, joidenka kohderyhmänä ovat yleisesti asiakkaat, joilla ei täyty nopean työllistymisen edellytykset. Henkilöt tarvitsevat palvelun ohella erityisesti yksilökohtaista kontaktipalvelua. Henkilöiden työ- ja toimintakyvykkyydessä on tunnistettu tai huomioitu puutteita tai merkittäviä vajavuuksia tai/ja näiden yhdistelmiä.

  • asiakkailla on työllistymiseen verrannollinen diagnoosi, muu lausunto tai myös mahdollisesti Kelan etuusasiakkuus toimeentuloturvaan tai/ja Sote – palveluasiakkuus.
  • asiakkailta puuttuu tutkinto tai osaamisen muu tunnustus, joka osaltaan estää työllistymisen.

Palvelumuoto ja menetelmä:

  • ELPA Osaamisvalmennus kuntoutusvalmennuksena toteutetaan integroituna mm. osallistavaan sosiaalityöhön, kuntouttavaan työtoimintaan, sosiaaliseen työllistämiseen, kuntoutuskokeiluun, muuhun ammatilliseen kuntoutukseen yhdistettynä.

TUOTE- JA PALVELUSISÄLLÖT ©

Valmiin palveluohjelman(t) TL lomakkeet ja asiakirjat, kuvaukset ELPA Osaamisvalmennuksen palvelusuunnitteluun sekä toteutukseen mm. opetussuunnitelman, palvelukertomuspohjan, asiakirjan jatkosuunnitelman toimittamiseen. Vapaasti valittavissa ELPA Ammattikortit, välineet arviointiin sekä todistukset. Palveluohjelman päätteeksi osaamisen tunnustuksen, ECVET pisteytetyn todistuksen näyttöä ja toimitusmaksua vastaan. Lisäksi tukipalveluna tarjoamme tuotannonohjauksen palvelun toimittamiseen, mitoitukseen sekä osaamisen tunnistamiseen.

Materiaalitoimitus: sopimuksen allekirjoituksesta 10 pv sisällä vuosimaksun 1. maksuerää vastaan. Vuosimaksu sisältää ELPA ISBN 978-952-7184-00-4 materiaalit ja TL 605.1 oikeudet palvelun käynnistämiseen.