Tuotantoavustaja – Rakennusteollisuus


ELPA Rakennustyöavustaja ammattikortti on tarkoitettu ensisijaisesti rakennusteollisuuden tuotantoalasta kiinnostuneille työnhakijoille. Koulutus antaa ammatilliset osaamisvalmiudet ja tekniset työtaidot työskennellä avustavissa rakennusteollisuuden tuotantotehtävissä.

Valittavat suuntautumisvaihtoehdot: metalliteollisuuden tuotantoalat

Työtehtäviin kuuluu mm.
Työtehtäviin kuuluu mm. tuotantoalan valmistusketjussa avustaminen, tuotantokaluston ja välineiden käyttö, puhdistus sekä pienimutoiset tekniset huoltotoimenpiteet sekä muut tukipalvelutehtävät kuten virheellisten tuote-erien lajittelu, komponenttien pakkaaminen, lajittelu, tulevan ja lähtevän rakennusmateriaalin sekä valmistuotteiden lajittelu, palvelupisteen kierrätysjätteen ja materiaalien käsittely sekä lajittelussa avustaminen. Lisäksi tehtäviin kuuluu yleiset tuotantopaikan siisteyttä ja viihtyvyyttä sekä työturvallisuutta ylläpitävät tehtävät. Käytännön harjoittelu tehdään aidossa tuotantoyrityksessä.

Opintojen laajuus 55 osaamispistettä (ECVET) kesto 6 – 11 kk.

Yhteydenotto:

Lisätietoja valmennuspalvelusuunnitelmasta (VOPS)

Hakulomake palveluntuottajaksi
Hakulomake avoimiin koulutuksiin

etu-tyhjä Opinto- ja korttitunnus: 2025:2015

ISBN  978-952-7184-51-6 (pdf)

Julkaisupäivä: 22.08.2016

Yhteistyössä: ELPA Pro Oy – ICT ELPA pro Oy