Tuotantoavustaja – Metalliteollisuus


ELPA Metallityöavustaja ammattikortti on tarkoitettu ensisijaisesti Metalliteollisuuden tuotantoalasta kiinnostuneille työnhakijoille. Koulutus antaa ammatilliset osaamisvalmiudet ja tekniset työtaidot työskennellä avustavissa Metalliteollisuuden tuotantotehtävissä.

Valittavat suuntautumisvaihtoehdot: metalliteollisuuden tuotantoalat

Työtehtäviin kuuluu mm.
Tuotantoalan valmistusketjussa avustaminen, tuotantoka-luston ja välineiden käyttö, puhdistus sekä pienimutoiset tekniset huoltotoimenpiteet sekä muut tukipalvelutehtävät kuten virheellisten tuote-erien lajittelu, toimituserien pakkaaminen, lajittelu, tulevan ja lähtevän materiaalin sekä valmistuotteiden lajittelu, palvelupisteen kierrätysjätteen ja materiaalien käsittely sekä lajittelussa avustaminen. Lisäksi tehtäviin kuuluu yleiset tuotantopaikan siisteyttä ja viihtyvyyttä sekä työturvallisuutta ylläpitävät tehtävät. Käytännön harjoittelu tehdään aidossa tuotanto-yrityksessä.

Opintojen laajuus 55 osaamispistettä (ECVET) kesto 6 – 11 kk.

Yhteydenotto:

Lisätietoja valmennuspalvelusuunnitelmasta (VOPS)

Hakulomake palveluntuottajaksi
Hakulomake avoimiin koulutuksiin

etu-tyhjä Opinto- ja korttitunnus: 2024:2015

ISBN 978-952-7184-49-3 (pdf)

Julkaisupäivä: 01.10.2016

Yhteistyössä: ELPA Pro Oy – ICT ELPA pro Oy