Tuotantoavustaja – Elintarviketeollisuus


ELPA Elintarviketyöavustaja ammattikortti on tarkoitettu ensisijaisesti elintarviketuotantoalasta kiinnostuneille työnhakijoille. Koulutus antaa ammatilliset osaamisvalmiudet ja tekniset työtaidot työskennellä avustavissa elintarvikealan tuotantotehtävissä.

Valittavat suuntautumisvaihtoehdot: elintarviketeollisuuden tuotantoalat

Työtehtäviin kuuluu mm.
Työtehtäviin kuuluu mm. tuotantoalan valmistusketjussa avustaminen, tuotantokaluston ja välineiden käyttö, puhdistus sekä pienimutoiset tekniset huoltotoimenpiteet sekä muut tukipalvelutehtävät kuten virheellisten tuote-erien lajittelu, valmistuotteiden pakkaaminen, lajittelu, tulevan ja lähtevän materiaalin sekä valmistuotteiden lajittelu, palvelupisteen kierrätysjätteen ja materiaalien käsittely sekä lajittelussa avustaminen. Lisäksi tehtäviin kuuluu yleiset tuotantopaikan siisteyttä ja viihtyvyyttä sekä työturvallisuutta ylläpitävät tehtävät. Käytännön harjoittelu tehdään aidossa tuotantoyrityksessä.

Opintojen laajuus 55 osaamispistettä (ECVET) kesto 6 – 11 kk.

Yhteydenotto:

Lisätietoja valmennuspalvelusuunnitelmasta (VOPS)

Hakulomake palveluntuottajaksi
Hakulomake avoimiin koulutuksiin

etu-tyhjä Opinto- ja korttitunnus: 2023:2015

ISBN  978-952-7184-47-9 (pdf)

Julkaisupäivä: 01.09.2016

Yhteistyössä: ELPA Pro Oy – ICT ELPA pro Oy