Biotalousavustaja – Maatalous


ELPA Maatalousavustaja ammattikortti on tarkoitettu ensisijaisesti maatalousalasta kiinnostuneille työnhakijoille. Koulutus antaa ammatilliset osaamisvalmiudet ja tekniset työtaidot työskennellä avustavissa maatalouden hoito- ja huolto- sekä kunnossapitotehtävissä sisä- ja ulkotyöympäristöissä.

Valittavat suuntautumisvaihtoehdot: Maatalous ja tuotantoeläinten hoito

Tehtäviin kuuluu mm.
Eläinten ruokinnassa ja siirtämisessä avustaminen, kylvötöissä ja sadonkorjuussa avustaminen, kaluston ja välineiden käyttö, puhdistus sekä pienimutoiset tekniset huoltotoimenpiteet. Lisäksi tehtäviin kuuluu yleiset tuotantopaikan siisteyttä ja viihtyvyyttä sekä työturvallisuutta ylläpitävät tehtävät sekä muut tukipalvelutehtävät kuten metsä- ja maatalousvahinkojen koordinointi ja paikannus, tuotantoeläinten hyvinvoinnista huolehtiminen, tulevan ja lähtevän materiaalin sekä sadonkorjuun ja tuotteiden lajittelu, palvelupisteen kierrätysjätteen ja materiaalien käsittely sekä lajittelussa avustaminen. Käytännön harjoittelu tehdään aidossa maatalousyrityksessä.

Opintojen laajuus 55 osaamispistettä (ECVET) kesto 6 – 11 kk.

Yhteydenotto:

Lisätietoja valmennuspalvelusuunnitelmasta (VOPS)

Hakulomake palveluntuottajaksi
Hakulomake avoimiin koulutuksiin

etu-tyhjä Opinto- ja korttitunnus: 2021:2015

ISBN  978-952-7184-43-1 (pdf)

Julkaisupäivä: 20.05.2016

Yhteistyössä: ELPA Pro Oy – ICT ELPA pro Oy