Biotalousavustaja – Porotalous


Porotalousavustajan ammattikortti on tarkoitettu ensisijaisesti porotalousalasta ja luontaistaloudesta ja tuotannosta kiinnostuneille työnhakijoille. Koulutus antaa ammatilliset osaamisvalmiudet ja tekniset työtaidot työskennellä luonnonvarain hoito- ja huolto- sekä kunnossapidon avustavissa tehtävissä erilaisissa sisä- ja ulkotöissä.

Valittavat suuntautumisvaihtoehdot: Porotalous ja tuotantoeläinten hoito

Tehtäviin kuuluu mm.
Paimentytöt, tuotantotalouden välinehuolto-, ja hoitotehtävät, poroerotuksessa ja merkinnässä avustaminen, aitojen pystytys- ja kunnostustehtävät, viljelysten ja luonnonmukaisten ravinteiden korjuu, uhanalaisten vahinkoeläinten reviirien koordinointi ja paikannus, peto- ja kolarivahinkojen koordinointi ja paikannus, metsävahinkojen koordinointi ja paikannus, eläinten ruokinta sekä erityisesti tuotantoeläinten hyvinvoinnista huolehtiminen. Lisäksi tehtäviin kuuluu yleiset tuotantotalouden siisteyttä ja viihtyvyyttä sekä työliikenneturvallisuutta ylläpitävät tehtävät sekä muut tukipalvelutehtävät kuten maastoajoneuvojen käyttö, lihajalostustuotteiden käsittely ja lajittelu, kierrätysjätteen ja materiaalien käsittely ja lajittelussa avustaminen. Käytännön harjoittelu tehdään aidossa porotalousyrityksessä.

Opintojen laajuus 55 osaamispistettä (ECVET) kesto 6 – 11 kk.

Yhteydenotto:
Lisätietoja valmennuspalvelusuunnitelmasta (VOPS)

Hakulomake palveluntuottajaksi
Hakulomake avoimiin koulutuksiin

etu-tyhjä Opinto- ja korttitunnus: 2020:2015

ISBN  978-952-7184-41-7 (pdf)

Julkaisupäivä: 01.09.2016

Yhteistyössä: ELPA Pro Oy – ICT ELPA pro Oy