Biotalousavustaja – Metsätalous


ELPA Metsätalousavustajan ammattikortti on tarkoitettu ensisijaisesti metsätalous-alasta kiinnostuneille työnhakijoille. Koulutus antaa ammatilliset osaamisvalmiudet ja tekniset työtaidot työskennellä avustavissa luonnonvarain hoito- ja huolto- sekä korjuutehtä-vien avustamissa erilaisissa Bioenergia-alan ympäristötöissä.

Valittavat suuntautumisvaihtoehdot: metsätalous ja kasvuympäristön hoito

Tehtäviin kuuluu mm.
Energiapuun korjuu ja pienimuotoinen jatkokäsittely(poltto-puu), taimikoiden istutukset ja kasvualueiden hoitotyöt, metsävahinkojen koordinointi ja paikannus, pienkaluston välinehuolto-, hoito- ja kunnostustehtävät. Lisäksi tehtäviin kuuluu yleiset tuotantopaikan siisteyttä ja viihtyvyyttä sekä työturvallisuutta ylläpitävät tehtävät sekä muut tukipalvelutehtävät kuten tulevan ja lähtevän energiapuun lajittelu, tuotantopaikan kierrätysjätteen ja materiaalien käsittely sekä lajittelussa avustaminen. Käytännön harjoittelu tehdään aidossa metsätalousyrityksessä.

Opintojen laajuus 55 osaamispistettä (ECVET) kesto 6 – 11 kk.

Yhteydenotto:

Lisätietoja valmennuspalvelusuunnitelmasta (VOPS)

Hakulomake palveluntuottajaksi
Hakulomake avoimiin koulutuksiin

etu-tyhjä Opinto- ja korttitunnus: 2019:2015

ISBN  978-952-7184-39-4 (pdf)

Julkaisupäivä: 01.06.2016

Yhteistyössä: ELPA Pro Oy – ICT ELPA pro Oy