Biotalousavustaja – Kalatalous


ELPA Kalatalousavustajan ammattikortti on tarkoitettu ensisijaisesti kalatalousalasta kiinnostuneille työnhakijoille. Koulutus antaa ammatilliset osaamisvalmiudet ja tekniset työtaidot työskennellä avustavissa kalavesien hoito-, huolto- sekä kunnossapidon sekä valvonnan avustavissa tehtävissä erilaisissa vesistöympäristöissä.

Valittavat suuntautumisvaihtoehdot: kalatalous ja vesialueiden hoito

Tehtäviin kuuluu mm.
Rehevöityvien vesialueiden kasvillisuuden niittäminen, roskakalojen hoitopyynti, poikasistutuksissa avustaminen, yleisten virkistys- ja venelaskupaikkojen huolto-, hoito-, kunnossapitotehtävät. Lisäksi tehtäviin kuuluu yleisten virkistyspaikkojen siisteyttä ja viihtyvyyttä ylläpitävät tehtävät, alueiden käytönseuranta sekä muut tukipalvelutehtävät kuten vesinäytteiden otto, vesien rehevöitymisen koordinointi ja paikannus, hoitokalastuksen saaliskäsittely ja lajittelu, välinehuolto, toimintapisteiden ja palvelukohteiden kierrätysjätteiden ja materiaalien käsittelyssä ja lajittelussa avustaminen. Käytännön harjoittelu tehdään aidossa kalavesienhoitoympäristössä.

Opintojen laajuus 55 osaamispistettä (ECVET) kesto 6 – 11 kk.

Yhteydenotto:

Lisätietoja valmennuspalvelusuunnitelmasta (VOPS)

Hakulomake palveluntuottajaksi
Hakulomake avoimiin koulutuksiin

etu-tyhjä Opinto- ja korttitunnus: 2018:2015

ISBN  978-952-7184-37-0 (pdf)

Julkaisupäivä: 01.05.2016

Yhteistyössä: ELPA Pro Oy – ICT ELPA pro Oy