Järjestöavustaja


ELPA Järjestöavustajan ammattikortti on tarkoitettu ensisijaisesti kolmannen sektorin järjestötyön tukipalvelusta kiinnostuneille työnhakijoille. Koulutus antaa ammatilliset osaamisvalmiudet ja tekniset työtaidot työskennellä eri tehtävissä erilaisissa järjestön toimin-taa tukevissa avustavissa tehtävissä.

Valittavat suuntautumisvaihtoehdot; liikunta- ja nuorisojärjestöt, avustusjärjestöt, metsästys- ja kalastusjärjestöt, kulttuurijärjestöt, edunvalvontajärjestöt, muu yleishyödyllinen järjestöt.

Tehtäviin kuuluu mm.
Tapahtumien sekä kokoontumisten järjestely ja tiedotus, vapaaehtoistyöntekijöiden koordinointi, kokoontumisjärjestelyt, materiaalien ja käyttötavaroiden sekä välineiden järjestely, puhdistus, huolto sekä käytönvalvonta. Lisäksi tehtäviin kuuluu yleiset käytössä olevien tilojen ja alueiden valvonta, harrastetoimipisteen siisteyttä ja viihtyvyyttä sekä turvallisuutta ylläpitävät tehtävät sekä muut hallinnon tukipalvelutehtävät mm. kokousvalmistelut ja tarjoilut. Käytännön harjoittelu tehdään aidossa yhdistyksessä.

Opintojen laajuus 55 osaamispistettä (ECVET) kesto 6 – 11 kk.

Yhteydenotto:

Lisätietoja valmennuspalvelusuunnitelmasta (VOPS)

Hakulomake palveluntuottajaksi
Hakulomake avoimiin koulutuksiin

etu-tyhjä Opinto- ja korttitunnus: 2017:2015

ISBN  978-952-7184-35-6 (pdf)

Julkaisupäivä: 01.09.2016

Yhteistyössä: ELPA Pro Oy – ICT ELPA pro Oy