Majoitus- ja leirintäavustaja


ELPA Majoitus- ja leirintäavustajan ammattikortti on tarkoitettu ensisijaisesti matkailu- ja leirintäpalvelualasta kiinnostuneille työnhakijoille. Koulutus antaa ammatilliset osaamisvalmiudet ja tekniset työtaidot työskennellä leirintä- ja majoituspalveluiden hoito- ja huolto- sekä kunnossapidon avustavissa tehtävissä erilaisissa matkailualan toimintaympäristöissä.

Valittavat suuntautumisvaihtoehdot: karavaani- ja leirintäpalvelut, mökkimajoituspalvelut, maatilamajoitus, yleiset autiotupa palvelut

Tehtäviin kuuluu mm.
Piha-alueiden ja huoltorakennusten hoito ja huolto, majoitus-asiakkaiden avustaminen leiriytymisessä, opasteiden ja ohjeiden ylläpito, harraste ja ajanvietevälineiden sekä muiden laitteiden puhdistus ja käytönvalvonta. Lisäksi tehtäviin kuuluu yleiset palvelupisteen siisteyttä ja viihtyvyyttä sekä turvallisuutta ylläpitävät tehtävät sekä muut tukipalvelutehtävät kuten tapatumien järjestelyissä avustaminen, tulevan ja lähtevän materiaalin lajittelu, palvelupisteen kierrätysjätteen ja materiaalien käsittely ja lajittelussa avustaminen. Käytännön harjoittelu tehdään aidossa palveluyrityksessä tai yhteisössä.

Opintojen laajuus 55 osaamispistettä (ECVET) kesto 6 – 11 kk.

Yhteydenotto:

Lisätietoja valmennuspalvelusuunnitelmasta (VOPS)

Hakulomake palveluntuottajaksi
Hakulomake avoimiin koulutuksiin

etu-tyhjä Opinto- ja korttitunnus: 2016:2015

ISBN  978-952-7184-33-2 (pdf)

Julkaisupäivä: 20.04.2016

Yhteistyössä: ELPA Pro Oy – ICT ELPA pro Oy