Matkailuavustaja


ELPA Matkailuavustajan ammattikortti on tarkoitettu ensisijaisesti matkailualasta kiinnostuneille työnhakijoille. Koulutus antaa ammatilliset osaamisvalmiudet ja tekniset työtaidot työskennellä matkailualan avustavissa tukipalvelutehtävissä.

Valittavat suuntautumisvaihtoehdot: Safari ja ohjelmapalvelu, hotelli- ja matkailupalvelu, rinne- ja laskettelupalvelu, muu luontopalvelu

Tehtäviin kuuluu mm.
Vanhusten ja liikuntarajoitteisten henkilökohtainen liikkumisen avustaminen, safarien lähtöjärjestelyssä avustaminen, ravitsemustoiminnassa ja jakelussa avustaminen, välinehuolto, varuste- ja tarvikepakkaus, varastointi, huolto-, hoito ja kunnostustehtävät. Lisäksi tehtäviin kuuluu yleiset palvelupisteen siisteyttä ja viihtyvyyttä ja turvallisuutta ylläpitävät tehtävät, palveluasiakkaiden palveluohjaus sekä muut tukipalvelutehtävät kuten tulevan ja lähtevän materiaalien sekä välineiden lajittelu, palvelupisteen kierrätysjätteen ja materiaalien käsittelyssä sekä lajittelussa avustaminen. Käytännön harjoittelu tehdään aidossa matkailupalveluyrityksessä.

Opintojen laajuus 55 osaamispistettä (ECVET) kesto 6 – 11 kk.

Yhteydenotto:

Lisätietoja valmennuspalvelusuunnitelmasta (VOPS)

Hakulomake palveluntuottajaksi
Hakulomake avoimiin koulutuksiin

etu-tyhjä Opinto- ja korttitunnus: 2015:2015

ISBN  978-952-7184-31-8 (pdf)

Julkaisupäivä: 22.08.2016

Yhteistyössä: ELPA Pro Oy – ICT ELPA pro Oy