Paketti- ja postikäsittelijä


ELPA Paketti- ja postikäsittelijän ammattikortti on tarkoitettu ensisijaisesti posti- ja mainosjakelualasta kiinnostuneille työnhakijoille. Koulutus antaa ammatilliset osaamisvalmiudet ja tekniset työtaidot työskennellä logistisesti erilaisissa paketti, kirje, mainospostin sekä pakettipalvelun palvelutehtävissä yksityisissä ja julkisissa palveluissa.

Valittavat suuntautumisvaihtoehdot: posti, matkahuolto, yksityinen posti- ja mainosjakelu

Tehtäviin kuuluu mm.
Kirje- ja pakettipostin lajittelu sekä jakelu, mainospostin lajittelua ja jakelu. Lisäksi tehtäviin kuuluu yleiset palvelupisteen siisteyttä ja viihtyvyyttä sekä työturvallisuutta ylläpitävät tehtävät, työväline ja tarvikevaraston lähtevän ja tulevan materiaalien käsittelyssä avustaminen, palvelupisteen kierrätysjätteen käsittely ja lajittelussa avustaminen. Käytännön harjoittelu tehdään aidossa jakelu/käsittely-yrityksessä.

Opintojen laajuus 55 osaamispistettä (ECVET) kesto 6 – 11 kk.

Yhteydenotto:
Lisätietoja valmennuspalvelusuunnitelmasta (VOPS)

Hakulomake palveluntuottajaksi
Hakulomake avoimiin koulutuksiin

etu-tyhjä Opinto- ja korttitunnus: 2013:2015

ISBN  978-952-7184-27-1 (pdf)

Julkaisupäivä: 30.03.2016

Yhteistyössä: ELPA Pro Oy – ICT ELPA pro Oy