Mainari- kaivosavustaja


ELPA Mainarin ammattikortti on tarkoitettu ensisijaisesti kaivosalasta kiinnostuneille työnhakijoille.Koulutus antaa ammatilliset osaamisvalmiudet ja tekniset työtaidot työskennellä erilaisissa teollisen kaivosalan tukipalvelun avustavissa tehtävissä.

Valittavat suuntautumisvaihtoehdot: eri kaivosyhtiöt

Tehtäviin kuuluu mm.
Huolto- ja kunnossapitotehtävissä avustaminen, liikennenopeudenvalvonta ja ohjaus, työvälineiden puhdistus ja varastoinnissa avustaminen. Tehtäviin kuuluu lisäksi yleisesti kaivosalueen opastekylttien ja valaistuksen puhdistus, yleiset palvelupisteen siisteyttä ja viihtyvyyttä sekä työturvallisuutta ylläpitävät tehtävät, työväline ja tarvikevaraston lähtevän ja tulevan materiaalien käsittelyssä avustaminen, palvelupisteen kierrätysjätteen käsittely ja lajittelussa avustaminen. Käytännön harjoittelu tehdään aidossa kaivosyrityksessä.

Opintojen laajuus 55 osaamispistettä (ECVET) kesto 6 – 11 kk.

Yhteydenotto:

Lisätietoja valmennuspalvelusuunnitelmasta (VOPS)

Hakulomake palveluntuottajaksi
Hakulomake avoimiin koulutuksiin

etu-tyhjä Opinto- ja korttitunnus: 2012:2015

ISBN  978-952-7184-25-7 (pdf)

Julkistamispäivä: 01.09.2016

Yhteistyössä: ELPA Pro Oy – ICT ELPA pro Oy