Tavarakuljetusavustaja


ELPA Tavarakuljetusavustajan ammattikortti on tarkoitettu ensisijaisesti tavaraliikenne ja logistiikka-alasta kiinnostuneille työnhakijoille. Koulutus antaa ammatilliset osaamisvalmiudet ja tekniset työtaidot työskennellä erilaisissa logistiikkapalvelualan avustavissa kuljetustyön jakelutehtävissä ammattikuljettajien rinnalla.

Valittavat suuntautumisvaihtoehdot: jakelukuljetus, ateriakuljetus, tavaraliikenne ja rahtikuljetus, kuriirikuljetus, jätekeräys ja kuljetus, autojen hinaus- ja kuljetuspalvelu, betonikuljetuspalvelu.

Tehtäviin kuuluu mm.
Elintarvikkeiden, erilaisten materiaaleiden, mineraalien, tarvikkeiden sekä nestemäisten aineiden käsittelyä ja kuljetussidontaa sekä jakelua tai muuta liikennöinti toimitusta varsinaisen kuljetusammattilaisen avustajana. Tehtäviin kuuluu lisäksi kuljetuskaluston pesu, yleiset palvelupisteen siisteyttä ja viihtyvyyttä sekä turvallisuutta ylläpitävät tehtävät, lähtevän ja tulevan materiaalien käsittely, palvelupisteen kierrätysjätteen käsittely ja lajittelussa avustaminen. Käytännön harjoittelu tehdään aidossa tavara- ja liikennöintipalvelu yrityksessä.

Opintojen laajuus 55 osaamispistettä (ECVET) kesto 6 – 11 kk.

Yhteydenotto:

Lisätietoja valmennuspalvelusuunnitelmasta (VOPS)

Hakulomake palveluntuottajaksi
Hakulomake avoimiin koulutuksiin

etu-tyhjä Opinto- ja korttitunnus: 2011:2015

ISBN  978-952-7184-23-3 (pdf)

Julkaisupäivä: 19.08.2016

Yhteistyössä: ELPA Pro Oy – ICT ELPA pro Oy