Materiaalipakkaaja


ELPA Materiaalipakkaajan ammattikortti on tarkoitettu ensisijaisesti teollisesta tuotantoalasta kiinnostuneille työnhakijoille. Koulutus antaa ammatilliset osaamisvalmiudet ja tekniset työtaidot työskennellä erilaisissa teollisen tuotannon palvelualan materiaalipakkaustyötehtävissä.

Valittavat suuntautumisvaihtoehdot: elintarviketeollisuus, kokoonpanoteollisuus, vähittäiskaupanala, matkailuala.

Tehtäviin kuuluu mm.
Elintarvikepakkaus, teollinen varaosapakkaus, postimyyntipakkaus, matkailupalveluiden varustepakkaus, kaupan myyntitavarapakkaus sekä yleiset palvelupisteen siisteyttä ja viihtyvyyttä sekä turvallisuutta ylläpitävät tehtävät, lähtevän ja tulevan materiaalien käsittely, palvelupisteen kierrätysjätteen käsittely ja lajittelussa avustaminen. Käytännön harjoittelu tehdään aidossa tuotantoyrityksessä.

Opintojen laajuus 55 osaamispistettä (ECVET) kesto 6 – 11 kk.

Yhteydenotto:

Lisätietoja valmennuspalvelusuunnitelmasta (VOPS)

Hakulomake palveluntuottajaksi
Hakulomake avoimiin koulutuksiin

etu-tyhjä Opinto- ja korttitunnus: 2009:2015

ISBN  978-952-7184-19-6 (pdf)

Julkaisupäivä: 01.09.2016

Yhteistyössä: ELPA Pro Oy – ICT ELPA pro Oy