Materiaalikäsittelijä


ELPA Materiaalikäsittelijän ammattikortti on tarkoitettu ensisijaisesti kierrätys ja jätteenkäsittelyn palvelualasta kiinnostuneille työnhakijoille. Koulutus antaa ammatilliset osaamisvalmiudet ja tekniset työtaidot työskennellä erilaisissa kierrätyspalvelun avustavissa työtehtävissä jakeiden ja jätteen sekä kierrätystuotteiden käsittelyssä.

Valittavat suuntautumisvaihtoehdot: yksityiset tai kunnalliset vastaanottopisteet, kierrätysmyymälät, kirpputorit, akkujen ja paristojen vastaanotto, tuottajayhteisöjen järjestämät jakeiden vastaanotto- tai käsittelypisteet.

Tehtäviin kuuluu mm.
Tekstiilimateriaalien vastaanotto ja kierrätyslajittelu, kotitalouksien kierrätysmateriaalien käsittely, rakennus- ja polttojätteen vastaanotto, kierrätettävän tavaran vastaanotto sekä kierrätyslajittelu, SER tuotteiden vastaanotto ja käsittely, kausivälineiden, kalusteiden puhdistus ja järjestely, lajittelussa avustaminen yleiset siisteyttä ja viihtyvyyttä sekä turvallisuutta ylläpitävät tehtävät,. Käytännön harjoittelu tehdään aidossa kierrätysyrityksessä.

Opintojen laajuus 55 osaamispistettä (ECVET) kesto 6 – 11 kk.

Yhteydenotto:
Lisätietoja valmennuspalvelusuunnitelmasta (VOPS)

Hakulomake palveluntuottajaksi
Hakulomake avoimiin koulutuksiin

etu-tyhjä Opinto- ja korttitunnus: 2008:2015

ISBN  978-952-7184-17-2 (pdf)

Julkaisupäivä: 10.05.2016

Yhteistyössä: ELPA Pro Oy – ICT ELPA pro Oy