Palveluavustaja


ELPA palveluavustajan ammattikortti on tarkoitettu ensisijaisesti hoiva- ja huolenpitoalasta (SOTE) kiinnostuneille työnhakijoille. Koulutus antaa ammatilliset osaamisvalmiudet ja tekniset työtaidot työskennellä palvelualan asiakaspalvelutehtävissä erilaisissa yksityisen sekä julkisen hoiva- ja huolenpitoalan avustavissa tehtävissä.

Valittavat suuntautumisvaihtoehdot: vanhusten, lasten tai vammaisten huolenpito.

Tehtäviin kuuluu mm.
Asiakkaan henkilökohtaisesta hygieniasta ja huomiosta sekä hyvinvoinnista huolehtiminen, seurustelu, ulkoiluttaminen, avustaminen aterioinnissa, kauppa- ja muu asiointi, pukeutumisessa avustaminen, hoiva- ja apuvälineiden pintojen puhdistus sekä hoiva-avustus muun ammattihenkilöstön rinnalla sekä yleistä järjestystä ja viihtyvyyttä sekä turvallisuutta ylläpitävissä palvelutehtävissä. Käytännön harjoittelu tehdään aidossa sote yhteisössä tai yrityksessä.

Opintojen laajuus 55 osaamispistettä (ECVET) kesto 6 – 11 kk.

Yhteydenotto:

Lisätietoja valmennuspalvelusuunnitelmasta (VOPS)

Hakulomake palveluntuottajaksi
Hakulomake avoimiin koulutuksiin

etu-tyhjä Opinto- ja korttitunnus: 2001:2015

ISBN  978-952-7184-03-5 (pdf)

Julkisupäivä: 01.03.2016

Yhteistyössä: ELPA Pro Oy – ICT ELPA pro Oy