Toiset huoltamokahvilatyöntekijät valmistuivat ELPA Pro Oy:n ja St1:n koulutusohjelmasta


ELPA Pro Oy on kehittänyt yhteistyössä St1:n kanssa huoltamokahvilatyöntekijän ammattiin johtavan St1 Osaamisvalmennusohjelman. Toiseen koulutukseen osallistuneet valmistuivat elokuussa  Tavoitteena on kehittää koulutusohjelmasta koko alan yleispätevä osaamisvalmennus.

St1 Osaamisvalmennusohjelman sisältö ja opetussuunnitelma rakentuivat kehitetystä kolmikantamallista. Kouluttajina toimivat ELPA Pron ja St1:n asiantuntijat. Osaamisvalmennusohjelmaan integroitu työharjoittelujakso suoritettiin St1 / Shell jakeluasemilla, asemien esimiesten johdolla ja kouluttajien tukemana. Ohjelmaan suunnitellun opetussuunnitelman läpikäyneet saivat opinnoistaan 55 eurooppalaista ECVET –opintopistettä, jotka perustuvat oppimistuloksiin (EQF).

TE -toimiston hakuprosessin kautta osaamisvalmennusohjelmaan valikoitui eri ikäisiä opiskelijoita pääkaupunkiseudulta. Opetussuunnitelman suorittaneista ja St1-ammattiosaamiskortin saaneista on jo rekrytoitu yhtiön St1- ja Shell-asemille töihin.

Tarkoituksena on jatkaa ja edelleen kehittää osaamisvalmennusohjelmaa. Tavoitteena on syksyn aikana käynnistää uusi opiskelijaryhmä Uudenmaan alueelta.

Jatkossa tavoitteena on kehittää osaamisvalmennusohjelma, jonka kautta tarjoutuu mahdollisuus hankkia huoltamoalan työelämän vaadittava osaaminen ja työllistyä.

Koulutukset osoittavat, että alalle kehitetty osaamisvalmennusohjelma ja siihen räätälöity opetussuunnitelma on oivallinen tapa hakea verkostoon hyviä ja sitoutuneita työntekijöitä.  Näin varmistetaan asiakkaille paras asiakaspalvelu ja samalla luodaan motivoituneille opiskelijoille uusi väylä työelämään.

Seuraavan koulutuksen rekrytointi aloitetaan myöhemmin tänä syksynä.

Tietoja rekrytoinnin aloittamisesta saat näiltä sivuilta sekä St1 sivuilta ja TE-toimiston linkistä: https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/

Näin kertoo kokemuksistaan yksi koulutukseen osallistuneista opiskelijoista, Saman Mäkilä. Huoltamokahvilatyöntekijäksi valmistuttuaan hän aloitti työt Myllypuron Shell-asemalla, missä suoritti aiemmin myös työharjoittelujakson.

”Tähän saakka työkokemuksen puute on ollut iso este työpaikan löytämiselle, vaikka ammattitaitoa minulla olisi ollut koulutuksen puolesta. ELPA Pro Oy:n / St1:n koulutuksessa on yhdistetty sekä opinnot että käytännön työharjoittelu hyvin siten, että ne tukevat toisiaan. Näin olen jo päässyt näyttämään osaamistani työelämässä. Koulutus oli todella antoisa, opettajat hyviä ja opiskelijaryhmä piti tiiviisti yhteyttä. Olen erittäin iloinen, että sain heti työpaikan Myllypuron Shelliltä, joka oli tuttu paikka harjoittelujaksolta”, Saman Mäkilä kertoo.